noyorumlar

Ücretlerin bankadan ödenmesi

para 1468928125 300x199 - Ücretlerin bankadan ödenmesi

Ücretlerin bankadan ödenmesi

 

Ücretlerin bankadan ödenmesi

Soru: Merhaba, bizim şirkette 8 kişi çalışıyor. Maaşlarımızı elden alıyoruz. Maaşlarımızın banka kanalı ile bize ödenmesini talep ediyoruz ama şuan için kanunen işverenimizin böyle bir hakkı varmış. Bu doğru mu? Ücretlerin bankadan ödenmesi zorunlu mu? Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

İşvereniniz maaş ödemesi konusunda doğru fakat eksik bilgiye sahip. İlk etapta evet on kişiden daha az personel çalıştıran işverenler, personelinin maaşlarını elden verebilme hakkına sahip fakat bu konuda yeni düzenlemeler var.

Ücret, Prim, İkramiye ve bu nitelikteki her türlü kazancın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Artık alt sınır 5 işçi

Yönetmelik ile ücretlerin bankalar aracılığı ile ödenmesinde 10 olan işçi sayısı alt sınırı 5’e çekildi.

Değişiklik ile daha önce en az 10 işçi çalıştıran işverenin, personel ücretlerini bankalar aracılığıyla ödemesini öngören hüküm, en az 5 işçi çalıştıran işverenleri kapsayacak şekilde düzenlendi.

Maaşların bankaya yatırılması

İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümleri uygulanan işverenler ve üçüncü kişiler de, çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması durumunda, işçilerin maaşlarını bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdür.

Ücreti banka kanalı ile yapmayan işveren maaş ödemesi yapmamış sayılacaktır.

01.06.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan yönetmelik kararlarına göre, hala işçilerinin ücretlerini banka yerine elden ödeme yaparak gerçekleştiren işverenler, kanun hükmünde maaş ödemelerini gerçekleştirmemiş olarak kabul edilecektir.

İşçilerin maaşlarının banka kanalı ile ödenmesi işveren nazarında kanunu bir mecburiyettir.

Taraflar arasında gerçekleşebilecek bir anlaşmazlıkta, yetkili kurumların dikkat ettiği tek konu, bu tarz bir durumda banka hesap hareketleridir.

Eğer sizin çalıştığınız iş yerinizde beş ve üzeri personelden fazla çalışan söz konusu ise, işvereniniz artık maaş ödemelerini banka kanalı ile gerçekleştirmek zorundadır.

İşvereninizin uygulamış olduğu durum belkide yönetmeliğin yeni yayınlanmış olması ve gözünden kaçmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Biz aşağıda resmi gazete de yayınlanan yönetmelik metnini sizlere sunuyoruz. İşvereniniz ile görüşüp düzeltme işlemini sağlayabilirsiniz. İşvereniniz buna rağmen bu uygulamaya riayet etmez ise, bu kayıt dışıdır ve bu konu ile ilgili işvereninize ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

 

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

21 Mayıs 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29718
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaları,”

“ç) Hesap: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar nezdinde açılan hesabı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 gazeteci” ibaresi “en az beş gazeteci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 olması durumunda,” ibaresi “en az beş olması durumunda,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 gemi adamı” ibaresi “en az beş gemi adamı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 olması halinde,” ibaresi “en az beş olması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
18/11/200827058
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
5/12/200927423

 

Ücretlerin bankadan ödenmesi

 

Cevap