noyorumlar

İşyerinin veya bir bölümünün devri

anlaşma 1561924397 - İşyerinin veya bir bölümünün devri

İşyerinin veya bir bölümünün devri

 

Soru: İşyerimizin bir bölümü bir başka bir firmaya devrediliyor. Bu bölümde çalışan arkadaş ile birlikte artık başka işveren ile çalışacağız. Yeni işveren ile çalışmak istemeyen arkadaşlar kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?İşyerinin veya bir bölümünün devri konusunda beni bilgilendirme şansınız var mı? Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar,

Zaman zaman yaşanan ekonomik durumlar ya da işverenlerin sektör değişikliğine karar vermesi nedeniyle bu tarz durumlar ile karşılaşıyoruz fakat, işyerinin devir edilmesi ile, işyerinin kapanmasını birbiri ile karıştırmamak gerekir. İşyerinin kapanması durumunda işçilerin tüm haklarının kendilerine ödenmesi gerekmektedir ama devir işlemlerinde herhangi bir fesih işlemi yapılmayacaktır. Bu neden ile devreden işveren ya da devralan işveren, işçilerin iş sözleşmelerini feshetmesi söz konusu değildir. Bununla beraber, işyerinin başka bir işverene devredilmesi işçiler tarafından da haklı fesih nedeni olmadığı için, işçiler “ben yeni işveren ile çalışmak istemiyorum” diyerek kıdem tazminatını talep ederek işyerinden ayrılma şansına sahip değildir.

İşyerinin devri halinde kıdem ve ihbar  tazminatı

Normal şartlar da devir işlemlerinde devreden işveren 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 6. maddesine göre devralan yeni işveren ile ilgili iki yıllık müşterek sorumluluk durumu söz konusudur ama bu durum işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili değildir. İşçinin tazminat alacakları devreden işveren kendi döneminde çalışırken devir tarihinde ki brüt maaştan hesaplamak ile yükümlüdür.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 26 Nisan 2018 tarihli, 2018/9860 sayılı kararında, 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nda sözü edilen devreden işveren için öngörülen iki yıllık süre sınırlamasının, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olamayacağı vurgulandı.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 6. maddesinin 2. fıkrasına göre devralan işveren ise, ihbar tazminatını hesaplarken devir tarihini baz alacaktır. Devirden önce işçinin devreden işverenin yanında çalıştığı süreler ihbar tazminatı hesabında dikkate alınmayacaktır.

İşyerinin devrinde diğer alacaklar

4857 sayılı İş Kanunu‘nun 6. maddesi’den de anlaşılacağı üzere işyerinin tamamı ya da bir bölümünün devri halinde devrin gerçekleştiği tarihten itibaren mevcut olan iş sözleşmeleri tüm hak ve borçlarıyla birlikte devralan işverene geçtiği belirtilmiştir.

Devir işleminin gerçekleştiği tarihten önceki tüm ücret, fazla çalışma,bayram ya da genel tatil ücretlerinden ise devreden işveren ile devralan işveren müşterek sorumludur. Devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl süre ile sınırlıdır.

Devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden önce işçiyi çalıştırdığı süreler ve devir esnasında işçinin aldığı ücret ile sınırlıdır.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

İşyerinin bir bölümünün ya da tamamının bir başka işverene devredilmesi konusu 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi‘ne göre hüküm altına alınmıştır.

Devir nedeniyle;

  • Eski işveren işçilerin iş sözleşmelerini feshedemez,
  • Yeni işveren devraldığı işçilerin iş sözleşmesini haklı bir neden oluşmadığı sürece feshedemez, Bknzİşverenin haklı nedenle feshi hakkı
  • İşçi, işyerinin yeni bir işverene devredilmesi durumunda iş sözleşmesini kıdem tazminatını talep ederek feshedemez.

İşyerinin devri halinde işçilerin hakları

 

İşyerinin veya bir bölümünün devri

Cevap