noyorumlar

İşveren tarafından sağlık nedenleriyle fesih

hasta 1491975237 300x200 - İşveren tarafından sağlık nedenleriyle fesih

İşveren tarafından sağlık nedenleriyle fesih

 

İşveren tarafından sağlık nedenleriyle fesih

Soru: Merhaba, 4 yıldır çalışmakta olduğum iş yerim ile ilgili bir takım sağlık sıkıntılarım mevcut. Son 2 aydır sağlık nedenlerimden ötürü istirahatliyim ve bu neden ile işe gidemiyorum.

İşverenim de bana sürekli istirahatimin ne zaman biteceğini ve bu böyle devam edecekse iş akdimin feshedeceğini söylüyor. İşverenim beni bu nedenden dolayı işten çıkartabilir mi? Sağlık nedeniyle işverenin fesih hakkı var mıdır? İşveren beni sağlık nedeniyle çıkarırsa, tazminatımı alabilir miyim? Yardımlarınız için çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

İş sözleşmeleri, belirsiz süreli ise kural olarak fesih işlemleri ihbar bildirim süreleriyle, eğer sözleşme belirli süreliyse, sözleşme süreninin dolmasıyla feshedilebilir.  Ancak bazı durumlar da İş Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu, işçi ile işverene iş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli olmasının bir önemi olmaksızın derhal feshetme hakkı da tanımıştır.

Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koşullar, haklı sebep sayılır. Haklı neden kavramını tanımlayan bir hüküm 4857 Sayılı İş Kanunu’nda bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 24. ve 25. maddelerinde işçi ile işveren yönünden haklı neden sayılan davranışlar tek tek belirtilmiştir.

İşveren tarafından sağlık nedenleriyle fesih

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.”

Konumuz İşveren tarafından sağlık nedenleriyle fesih olduğu için, 25. madde’de hüküm altına alınan sağlık nedenleri ile ilgili bilgilendirme yapalım. Dilerseniz İşverenin haklı nedenle feshi hakkı yazımızda 25. madde ile ilgili diğer nedenlere göz atabilirsiniz.

I- Sağlık Sebepleri:

  • İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
  • İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

İş sözleşmelerini feshedebilir. Fakat, yukarıda belirtilen sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74. maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

Yani işvereniniz, sağlık nedenlerinizden ötürü almış olduğunuz istirahat sürenizin altı hafta aşmasından sonra iş akdinizi feshetme hakkına sahip olacaktır.

Detaylandıracak olursak şayet;

Sizin işyerinizde 4 yıllık kıdeminiz olduğu için 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesine istinaden 8 haftalık ihbar süreniz mevcut. Eğer almış olduğunuz istirahatiniz yasal ihbar sürenizi 6 hafta aşar ve 14 haftaya ulaşır ise, işvereniniz haklı bir neden ile hakkınızda İşveren tarafından sağlık nedenleriyle fesih işlemi yapılabilir.

Yapılacak bu fesih sonrasında;

  • İşvereniniz size kıdem tazminatını ödemek zorundadır. ( ihbar tazminatı ödenmez )
  • İçeride alacağınız varsa şayet; Prim, ikramiye, mesai, yıllık izin vb. ödemelerinin yapılması zorunludur.
  • Sağlık nedeniyle yapılacak fesih sonrasında, prim şartları yerine getirildiği taktirde işsizlik maaşı almaya hak kazanabilirsiniz.

 

İşveren tarafından sağlık nedenleriyle fesih

Cevap yok

Cevap