noyorumlar

İşveren prim oranları ne kadardır?

soru işareti 1536843113 1024x563 - İşveren prim oranları ne kadardır?

İşveren prim oranları ne kadardır?

İşveren prim oranları ne kadardır?

Sigortalı çalıştıran işverenler sigortalının brüt ücreti üzerinden her ay düzenli olarak  Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim öderler. Peki işverenler brüt tutarın yüzde kaçı kadar prim öderler? İşveren prim oranları ne kadardır?  Sosyal Güvenlik Kurumu‘na ödenen primler de sigortalı ve işveren hissesi nasıl hesaplanır? İşverenlerin her ay düzenli olarak çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödedikleri prim oranlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

 

SGK PRİM ORANLARI

(01.01.2008’den İtibaren)

 

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları

(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar)

 

Sigorta Kolu

İşveren Payı (%)Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm

11

9

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

 

2

2

Genel Sağlık Sigortası

7,5

5

12,5

İşsizlik Sigortası

 

2

1

3

Toplam

22,5

15

37,5

 

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı

( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)

 

60 Gün Eklenecek İşler

12

9

21

90 Gün Eklenecek İşler

12,5

9

21,5

180 Gün Eklenecek İşler

14

9

23

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

(4/a kapsamındakiler için)

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

22,5 + 2

7,5

32

İşveren prim oranları ne kadardır?

 

Cevap