İşçi işverenin çalışma şartlarında ki değişiklik teklifini kabul etmezse ne olur?

images 291 x 221 - İşçi işverenin çalışma şartlarında ki değişiklik teklifini kabul etmezse ne olur?

İşçi işverenin çalışma şartlarında ki değişiklik teklifini kabul etmezse ne olur?

İşçi işverenin çalışma şartlarında ki değişiklik teklifini kabul etmezse ne olur?

Soru: Merhaba, bir tekstil firmasında görev yapmaktayım. İşverenim benim departmanımı değiştirmek istiyor fakat ben departmanımın değiştirilmesini istemiyorum. Bunu açık bir dil ile işverenime henüz beyan etmedim fakat, işçi işverenin çalışma şartlarında ki değişiklik teklifini kabul etmez ise ne olur? Ben işçi olarak işverenin bu talebini kabul etmek durumunda mıyım? Bu konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum. İyi çalışmalar.

 

 

 

 

Cevap:

Merhabalar,

Çalışma şartlarında, iş yeri uygulamalarında veya iş sözleşmesi hükümlerinde değişiklik yapmak isteyen bir işveren, durumu yazılı olarak işçiye bildirmekle yükümlüdür. İşveren tarafından yapılan ve İşçi tarafından “6” gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamayacak, iş sözleşmesinin bu nedenle feshi durumunda, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

İşverenin çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapma isteği işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmezse değişiklikler işçiyi bağlamaz diyoruz fakat bir konuyu da belirtmemiz de fayda var;

İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmelerin de görev yeri değişiklikleri hakkında herhangi bir  düzenleme yapılıp yapılmadığı bu konuda büyük önem arz etmektedir.

Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmelerinde;

İşçi, iş yerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.”

Şeklinde bir madde varsa şayet, işverenin talebine riayet etmek zorunda kalabilirsiniz.

Bu tarz durumlarda öncelikle iş sözleşmesinin muhtevasında değişikliği gerekli kılan geçerli bir neden bulunmalıdır. Dolayısıyla, 4857 sayılı Kanunun 18. maddesinde fesih için aranan geçerli nedenler, değişiklik feshinde de aynen bulunmalıdır. Bir başka deyişle, değişiklik feshine gidebilmek için işçinin yeterliliğinden, davranışından veya işletme gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedenin bulunması gereklidir.  Bunun yanında işçiye fiilen teklif edilen sözleşme değişikliğinin kanuna, iş sözleşmesine ve ölçülülük ilkesine uygun olması ve işçiden bu teklifi kabul etmesinin haklı olarak beklenilebilecek olması gerekir. İşçiye, mümkün olduğunca en az olumsuzluk teşkil eden teklifte bulunulmalıdır. İşverenin önerdiği değişiklik teklifinin feshin tek alternatifi olması gerekmektedir.

Eğer olası bir olumsuzluk durumu söz konusuysa, tarafınızdan kabul edilmeyen değişiklikler nedeniyle iş sözleşmenizi işveren feshederse kıdem ve ihbar tazminatı hakkınız doğacaktır.

Ayrıyeten işvereniniz tarafından sizin iş yerinizde ki çalışma şartlarınızın değişikliği, çalışma koşullarının sağlıklı bir şekilde uygulanmadığı anlamına gelmektedir.

Bu durum ise size 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/a-f bendi gereği iş sözleşmenizi haklı bir neden ile feshetme şansı vermektedir.

Bu şekilde yapacağınız fesih işlemi ile birlikte ihbar tazminatı hakkınız bulunmamaktadır. Sadece kıdem tazminatınızı işvereninizden talep edebilirsiniz.

İşçi işverenin çalışma şartlarında ki değişiklik teklifini kabul etmezse ne olur?

Cevap