Hangi çalışanlar genel sağlık sigortası primi ödemeyecek?

Bilindiği gibi 2008 yılında yapılan Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm T.C. vatandaşları, çalışan çalışmayan ayrımı yapılmaksızın, sağlık güvencesi altına alındı.

Herhangi bir işte çalışanlar, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortasından faydalanmaya başladı.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, çalışmayanlar, işsizler gibi sosyal güvenlikten faydalanmayan vatandaşlarımız için ise gelir testine girmek suretiyle ya primleri devlet tarafından ödenerek veya kendi primlerini ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı verildi.

01.01.2012 tarihinden itibaren ise part time çalışanların genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanma zorunluluğu yürürlüğe girdi. Bu da uygulamada birçok öğrencinin sorun yaşamasına ve mağdur olmasına sebep oldu.

Diğer bir deyişle okul harçlığını çıkarmak için ayda 3-5 gün çalışıp sigorta primi ödenen part time çalışanlar, kalan günleri için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemek zorunda kalmakta, gelir testine girmedikleri takdirde de en üst sınırdan GSS primleri hesaplanmaktaydı.

7 Eylül 2016 tarihinde, Resmi Gazete’ de yayınlanan Torba Kanun ile 30 günden az çalışanlar hakkında genel sağlık sigortalılığı açısından bir takım düzenlemeler yapıldı.

  • Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar,
  • Ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar,
  • Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar.

Yapılan düzenleme sigortalının bakmakla yükümlü olunan kişi olması veya olmamasına göre değişmektedir.

Son düzenleme ile yukarıda sayılan çalışanlardan ay içerisinde 30 günden az çalışanların bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olunan kişisi olmaları halinde, eksik günleri için genel sağlık sigortası prim borcu ödemek zorunlulukları ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Bu sigortalıların eksik günlerinde bakmakla yükümlü olunan kişi nitelikleri devam edecek, başka bir deyişle bu kişiler bağımlı oldukları kişi üzerinden sağlık yardımı almaya devam edecektir.

Fakat yukarıda sayılan sigortalılardan ay içerisinde 30 günden az çalışanların başka bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olunan kişisi olmamaları halinde durum değişmektedir. Bu durumda söz konusu sigortalılar eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacaklardır.

Genel Sağlık Sigortası

Cevap

*