5 ve üzeri personel çalıştıran işverenler için ücret ödemeleri

Ücret ödemeleri ile ilgili alt sınır değişikliği

 

5 ve üzeri personel çalıştıran işverenler artık ücretleri banka kanalı ile yapmak zorunda.

 

Çalışma hayatının temelini oluşturuyor olan “işçi ücretlerinin ödenmesi” konusu 18.11.2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” ile on  ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücret ödemelerini banka aracılığı ile yapması zorunlu kılınmıştı.

Fakat artık 01 Haziran 2016 tarihinden itibaren ücret ödemeleri ile ilgili yeni düzenleme söz konusu.

Ücretlerin bankalar aracılığıyla ödenmesi için ilgili olan alt sınır 10’dan 5’e düşürüldü.

 

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, ücretlerin bankalar aracılığı ile ödenmesinde on olan işçi sayısı alt sınırı beş’e düşürüldü.

Bu şekilde, iş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümleri uygulanan işverenler ve üçüncü kişiler, çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması halinde, ücretleri bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü tutuldu. 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu değişiklikler, Basın İş Kanununa tabi işyerleri ile Deniz İş Kanununa tabi olan işyerlerini de kapsamaktadır.

01 Haziran 2016 tarihinden itibaren;

Değişiklik Yönetmeliği 2.maddesi gereği; 5953 sayılı Kanuna tabi basın işverenleri, kurumda çalışan gazeteci ve İş Kanunu’na tabi işçi sayısının toplamının en az beş olması durumunda, ücretleri banka aracılığıyla ödeyecek.

Değişiklik Yönetmeliği 4.maddesi gereği Deniz İş Kanunu’na tabi olarak en az 5 gemi adamı çalıştıran işletmeler ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapacak.

İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması halinde, ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapacaklardır.

 

Kanun Türü01.01.2009-01.06.201601.06.2016
5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla İlgili Kanuna Tabi İşyerleriTürkiye genelinde en az 10 gazeteci (Gazeteci dışında İş Kanuna tabi işçi de çalıştırıyorsa, her ikisinin toplamı)Türkiye genelinde en az 5 gazeteci(Gazeteci dışında İş Kanuna tabi işçi de çalıştırıyorsa, her ikisinin toplamı)
854 sayılı Deniz İş Kanununa Tabi İşyerleriTürkiye genelinde en az 10 gemi adamıTürkiye genelinde en az 5 gemi adamı
Ücret ödemeleri ile ilgili alt sınır değişikliği

Cevap yok

Cevap

*