noyorumlar

2019 Gelir Vergisi Dilimleri

2019 Gelir Vergisi Dilimleri

2019 yılında uygulanacak olan asgari ücret sonrasında gelir vergisi oranları da belli oldu.

Vergi dilimleri nasıl hesaplanır?

Hepimizin bildiği gibi gelir vergisi yasal bir zorunluluktur. Çalışanlar da kazançları üzerinden belirli oranlarda gelir vergisi ödemek ile mükellftir. Gelir vergisinin kazancın hangi kısımlarından ve nasıl ödeneceği Gelir Vergisi Kanunu’nca belirlenmiştir. İşçinin toplam kazancı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek olan işçi primi düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır. Gelir Vergisi Matrahına ulaşırken SGK işçi primleri ile birlikte varsa vergiye istisna tutarlar da düşülmelidir. Gelir Vergisi Hesaplama bu matrah üzerinden yapılacaktır.

Gelir vergisi, kümülatif gelir vergisi matrahı dikkate alınarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesi‘nde belirtilen ve her yıl yeniden belirlenen dilimler üzerinden kesilir.

305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre ücretlinin gelir vergisi tarifesi için yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar aşağıdaki gibi değişmiştir:

(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

18.000 TL’ye kadar  % 15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası   % 20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası   % 27

98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası  % 35”

 

Vergi Dilimi0 – 18.000 TL.15%
Vergi Dilimi18.000 – 40.000 TL.20%
Vergi Dilimi40.000 – 148.000 TL.27%
Vergi Dilimi148.000 TL. ve üzeri35%


Asgari Ücretlinin Gelir Vergisi

Hepimizin bildirği gibi asgari ücret 2019 yılında %26’lık artışla brüt 2.558,40 ₺ olarak belirlendi. Açıklanan gelir vergisi dilimine göre brüt asgari ücret üzerine çalışan işçinin maaşı Eylül 2019 tarihine kadar %15 ile vergiye tabii tutulacak.  Eğer işçinin ay içerisinde yol, yemek, fazla mesai, ikramiye gibi ek hakları da mevcut ise, bu tarihi daha da erkene gelebilir. En kötü ihtimal ile  Eylül ayından sonra %20’lik vergi dilimine maruz kalacak olan işçi,  ücrete ek asgari geçim indirimi ilave hakkı kazanacak ve aylık kazanacağı tutar  2.020,90 TL’nin altına düşmeyecek. Tabi bu durum işvereni ile brüt maaş üzerinden anlaşma yapan işçiler için geçerli. Net maaş üzerinden anlaşma yapıp çalışan işçilerin ücretlerinde yıl boyunca herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Brütten nete maaş hesabı nasıl yapılır? Öğrenmek için TIKLAYINIZ.

2019 Gelir Vergisi Dilimleri

 

Cevap