• İşçiler deneme süresi veya başka bir gerekçe ile sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılabilir mi?

 

 

  • Asgari geçim indirimi -AGI- nasıl hesaplanmaktadır?

 

 

  • İşyeri bildirgesi ne zaman verilmelidir?

 

 

  • İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gereklidir?

 

 

  • Emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçi aynı işyerinde çalışabilir mi?

 

 

  • SGK İşten Ayrılma Bildirimi hangi durumda yapılmalıdır?

 

 

  • Engelli işçi statüsünde çalışanların erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir?

 

  • 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaşlılık aylığı almak için yaş dışındaki sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılan kıdem tazminatına hak kazanır mı?

 

 

  • İşyeri açılış bildirimlerini Çalışma Bakanlığına vermek gerekmekte midir?

 

 

  • Maktu aylık nedir? Hasta ve izinli olsa bile aylığı tam ödenenlerin aldığı geçici iş göremezlik ödeneği ve maktu aylık mahsuplaşması nasıl yapılmaktadır?