Asgari Ücret 2014 yılı Tablosu (2. Dönem)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi)

Brüt Ücret

1.071 TL
Sigorta Primi İşçi Payı149,94 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı10,71 TL
Gelir Vergisi Matrahı910,35 TL
Gelir Vergisi136,55
Damga Vergisi8,13 TL
Kesintiler Toplamı305,33 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
80,33 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

846 TL

 

Asgari Ücret 2014 yılı Tablosu (2. Dönem)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2014 – 31.12.2014 Dönemi)

Brüt Ücret

1.134 TL
Sigorta Primi İşçi Payı158,76 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı11,34 TL
Gelir Vergisi Matrahı963,90 TL
Gelir Vergisi144,59 TL
Damga Vergisi8,61 TL
Kesintiler Toplamı323,29 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
80,33 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

891,04 TL