İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir?

İçerik Listesi Her acil hizmeti ücretsiz midir?Acil hizmetlerinde para alınmayacak haller nelerdir?Aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınmayacaktır. İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir? İlave Ücret ne demektir? Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olan; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Sosyal Güvenik Kurumu tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kendilerine başvuran kişilerden ilave ücret alabilir. Yüksek öğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer … Okumaya devam et İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir?