Yıllık izin ücreti peşin mi ödenir?

birikim 1567491457 - Yıllık izin ücreti peşin mi ödenir?

Yıllık izin ücreti peşin mi ödenir

 

Hepimizin bildiği gibi bir işçinin yıllık izine hak kazanabilmesi için bir işyerinde ya da aynı işverene ait farklı şubelerde deneme süresi de dahil olmak üzere bir yıl çalışması gerekmektedir. Bknz: Deneme süresi ile ilgili merak edilenler

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesi’ne göre;

Yıllık izin süreleri, iş yerinde ki kıdemi;

  • Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
  • Beş yıldan fazla on beşyıldan az olanlara yirmi günden,
  • On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,

Az olmayacak şekilde hüküm altına alınmıştır.

Ayrıyeten mevzuata göre, 18 yaş ve altındaki çalışanlarla 50 ve üstü yaştaki çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Yıllık izin ücreti peşin mi ödenir?

Her ne kadar çok az uygulanan bir durum olsa da evet, işveren yıllık iznini kullanan işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ve ücret niteliğindeki tüm haklarını izine başlamadan önce peşin veya avans olarak ödemek zorundadır.

Konu ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 57. maddesi‘nin ilk paragrafında;

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

İfadelerine yer verilmiştir.

Yıllık izne ayrılırken yol izni isteme şansımız var mı?

Yıllık ücretli iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlar, arzu ettikleri taktirde bu durumu ispat etmek şartıyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işverenden 4 güne kadar ücretsiz izin talep edebilirler. İşveren işçinin bu talebe uymak işçinin izin talebini onaylamak durumundadır. Fakat bu izin biraz önce de belirttiğimiz gibi ücretsiz izin olacaktır. İşverenden almış olduğunuz yol izni kadar, sigortanız ve ücretiniz kesintiye uğrayacaktır.

Yıllık izin tarihlerini kim belirler?

İşçi tabi ki izine çıkmak istediği tarihi kendi belirlemek isteyebilir, bu onun en doğal hakkı ama işletme ve işverenin yönetim hakkı her zaman önceliklidir. İşin işleyişi, işletme içerisinde yaşanabilecek problemler neticesinde ücretli yıllık izin tarihlerinin belirlenmesi konusunda işveren bir adım önde bulunmaktadır. Burada önemli olan, çalıştığınız işletmede ki işin sağlıklı bir şekilde devam etmesidir. Siz sadece izine belirttiğiniz tarihte çıkmak istiyor olmanız sonucu değiştirmeyecektir. İşveren her işçisine objektif ve eşit yaklaştığı sürece bu konuda bir problem yaşanacağını açıkçası düşünmüyoruz. Ama şurada hemfikir olalım; İşveren her izin talebine tarih durumu bakımından olumlu cevap vermek zorunda değildir ve bu durum neticesinde işçi işverenine karşı her hangi bir yaptırımda bulunamaz.

 

Yıllık izin kullandırılmaması haklı fesih sebebidir

Çalışan yıllık izin hakkından vazgeçebilir mi?

İhbar süresinde yıllık izin kullandırılır mı?

6 ay çalışanın yıllık izin hakkı

 

 

 

Cevap yok

Cevap