Resmi Tatilin cuma gününe denk gelmesiyle ilgili olarak alınmış olan yargıtay kararı

İşçinin savunmanı alınmadan sözleşmesinin feshedilemeyeceğine dair yargıtay kararı

İşçinin devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde usül

İşçinin sağlık nedenleri ile sözleşmesinin feshinde savunma alma zorunluluğu

İşverenin haklı neden ile derhal fesih hakkı ve 6 günlük hak düşürücü süre tespiti

Taşeron işçinin kıdem tazminatı

İşverenin belirsi süreli iş sözleşmesini yenilememesi ve kıdem tazminatı

İhbar tazminatı ve iş sözleşmesinin belirsiz olduğunu kabul eden yargıtay kararı

Feshin Geçersizliği ve işe iade davası

İşe iade davası sonrası işçiyi işe davet etme

İş bitimi sebebiyle sözleşmenin feshi

Meslek Hastalığı nedeniyle güç kaybı tazminatı

İş akdinin askıya alınması

Satış temsicisi fazla mesai alacağı

İş yerini terkeden işçinin tazminat talebi

Fesih bildirimi

Asıl işveren –  alt işveren

Aynı iş yeri –  iş yeri güvencesi