Ücret kesme cezası

Ücret kesme cezası

Ücret kesme cezası

 

İşçiye ücret kesme cezası

İşçinin çalışan ve işverenin çalıştıran oluşu, işverenin ekonomik ve hukuksal yönden üstünlüğünü sağlamaktadır. Gerçekten yürürlükteki yasalarımız ve uygulamamıza hakim olan anlayış açısından işletme hiyerarşisinde en üst kat olarak işletmenin tüm sorumluluğuyla birlikte kontrol işverenin elindedir.

Bu neden ile  işverenin işçiye disiplin cezası uygulama yetkisini bir yerde doğal karşılamak gerekmektedir. Ücret kesintisine ilişkin ceza, işte anılan disiplin cezasının bir türünden ibarettir. Keyfi ya da nedensiz bir şekilde işverenler ücret kesme cezası uygulayamaz.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 38.maddesi gereği; İşveren, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde gösterilmiş olan sebeplerin gerçekleşmesi durumunda işçiye ücret kesme cezası verebilir.

İşçi ücretlerinden bu yönde yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle birlikte bildirilmesi gerekir.

Ücret kesme cezası ile oluşan paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere paraların nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı‘nın başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Her işveren iş yerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur.

İşçi ücretlerinden kesilen paralar ile işçilerin;

  • Mesleki eğitimleri,
  • İş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri,
  • Sosyal hizmetleri,

için kullanılır.  Ayrıca, eğitim tesislerinin yapımı, tefrişi ve işletilmesi için harcanır.

Ücret, yevmiye kesme cezaları nereye yatırılır?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 38. Maddesi gereğince disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ücret kesme cezaları ;

T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA-KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ

Hesap No: 38775369 – 5052

İban    No: TR 83 000 100 2533 387 753 69 – 5052

Hesabına yatırılmalıdır.

İşveren işçinin maaşından ne kadar kesinti yapabilir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 38. maddesinde konu ile ilgili;

“İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.”

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu üst sınır işçi ücretini koruma amacı çevresinde en çok miktarı ifade etmektedir. Şu duruma göre daha az miktarda bir cezanın sözleşmelerle tespiti mümkün ve geçerlidir; fakat bu sınırı aşan sözleşme hükümleri geçersiz olup bunların yerini yasal hükümler alır. Bu bakımdan işçi, Kanunun anılan buyurucu hükmüne aykırı olarak kendisinden fazla kesilen parayı geri istemek hakkını haizdir

İlgili kanun maddesini aşağıda bulabilirsiniz.

Ücret kesme cezası

Madde 38 – İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz  bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren iş yerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

İşe geç gelenin ücretinde kesinti yapılabilir mi?

Ücret kesme cezası

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. DMCA.com Protection Status