SGK İşe Giriş Bildirgesi – bildirim süreleri

işe giriş bildirgesi bildirim süreleri

işe giriş bildirgesi bildirim süreleri

İşe giriş bildirgesi bildirim süreleri

Konu ile ilgili 5510 sayılı kanunun ilgili 8. maddesi‘nde;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım iş yerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek iş yerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

İfadelerine yer verilmiştir.

İş yerlerinde işe giriş bildirgesi ne zaman verilir?

İşe giriş bildirgeleri; tarım, inşaat ve balıkçılık sektörleri dışında Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bir gün önce verilmesi zorunludur. Örnek: 29.08.2017 tarihinde iş başı yapması gereken sigortalı adına, bildirimin 28.09.2017 saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir.

Eğer iş yeriniz tarım, inşaat ya da balıkçılık sektörü üzerine faliyet gösteriyor ise, işe giriş bildirgesini bir gün öncesinde vermenize gerek bulunmamaktadır. Tarım, inşaat ve balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar, sigortalı çalıştırmaya başladıkları gün işe giriş bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirebilirler.

Fakat zaman zaman işe giriş bildirgelerinde bu tarih ve gün olaylarında  esneklikler de bulunmaktdır. Tüm iş yerlerinde İşe giriş bildirgesi bildirim süreleri aynı mıdır? Gelin bu esnekliklerin hangi durumlarda ortaya çıktıklarına göz atalım.

Yeni açılan iş yerlerinde işe giriş bildirgesi ne zaman verilir?

İşe giriş işlemlerinde yeni işyeri açan işverenlere kolaylık sağlanmıştır. Yeni açılan işyerleri için Sosyal Güvenlik Kurumu biraz esneklik sağlıyor. İşverenlerin ilk defa işyeri bildirgesi vereceği işyerleri için, (işyeri açılışında en az 1 personel bildirmek kaydı ile) ilk işe girecek sigortalıları, ilk bir ay içerisinde bildirme olanağı mümkündür. Örneğin, ilk defa işyeri bildirgesi veren bir firma, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işe giriş bildirgesini verebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; bu uygulamanın sadece ilk işe giren sigortalılar için geçerli olduğudur. İlerleyen dönemlerde yapılacak işe girişler de normal prosedürlerin uygulanması gerekmektedir.

Aynı işverene ait işyerlerine geçişte işe giriş bildirimleri ne zaman yapılır?

Aynı işverene bağlı başka bir işyerlerinde nakil işlemleri içerisinde giriş yapılacak personellerin en geç ilk bir ay içerisinde bildirilmesi mümkündür. Personelin mevcutta çalıştığı işyerinden, aynı işverene bağlı bir başka işyerine nakil yoluyla geçişinde de işe giriş bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu geçiş aynı işverene bağlı işyerleri arasında olacağından, işe giriş işleminin Kuruma bildirimi için 1 aylık süre tanınmıştır. Örnek: 1 Kasım tarihinde aynı işverenin diğer işyerine nakil olan çalışanın yeni işyerinde işe giriş bildirimi Kuruma en geç 30 Kasım tarihinde bildirilmelidir. Bu tarz işlemlerde işverenlerin dikkat etmesi gereken en önemli husus, nakil işlemi yapılan sigortalı adına düzenlenen işe giriş bildirgesinde ” istisnai durum ” bildiriminin yapılmasıdır.

İstisnai durum bildirimi ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen TIKLAYINIZ.

Pazartesi’ye denk gelen günlerde işe giriş bildirgesi verebilir miyim?

İşbaşı tarihi pazartesi günü olan sigortalının hafta sonu resmi tatil olması nedeniyle Pazartesi günü (işe başladığı gün) işe giriş bildirgesi iletilmesi mümkündür. Genel kural olarak işe giriş tarihinden bir gün öncesinde yapılması gereken işe giriş bildiriminin pazar günü yapılamayacağına istinaden, yalnızca pazartesi günleri için geçerli olmak üzere, işe giriş bildirimi pazartesi günü işe giren bir kişi için aynı gün Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilir. Bu uygulama da işverenler herhangi bir şekilde idari para cezası ile karşılaşmaz.

Pazar günü işbaşı yapan sigortalının bildirimi nasıl yapılır?

İşbaşı tarihi Pazar gününe (Hafta Tatili) denk gelen işe girişlerde, işe girişi Kuruma Pazartesi günü bildirilebilmektedir. Bu durum, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın 9. maddesinde 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı Yasa ile yapılan ve 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin Pazartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu’na  verilmesi halinde, bildirge süresi içinde verilmiş olarak kabul edilecektir ve işveren herhangi bir idari para cezası ile karşılaşmayacaktır.

Resmi tatillerde işe giriş bildirgesi nasıl yapılır?

İşe başlama tarihinin, son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatili takip eden ilk iş günü işe giriş işlemi verilebilir.

Örnek: Resmi tatil olan  30 Ağustos Zafer  Bayramında iş başı yapması gereken işçi ile ilgili işe giriş bildirgesi, ertesi gün 31.08 tarihinde yapılabilir.

 

İşe giriş bildirgesi bildirim süreleri
İşe giriş bildirgesi bildirim süreleri

 

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.