Servis ile gerçekleşen trafik kazası iş kazası mıdır?

 

Servis ile gerçekleşen trafik kazası iş kazası mıdır?

Soru: Merhaba, işçilerimizi taşıyan personel servisimiz trafik kazası yaptı. Çok şükür ölümlü bir kaza gerçekleşmedi fakat bazı arkadaşlarımız yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Biz şirket olarak çalışanlarımızın yanındayız, gerekli yardımlarda bulunuyoruz. Bu durumda şirket olarak uygulamamız gereken yasal prosedür nedir? Servis ile gerçekleşen trafik kazası iş kazası mıdır? Bu nedenle herhangi bir bildirim yapmak durumunda mıyız? Bilgi verebilir misiniz? İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar, geçmiş olsun.

Dilerseniz ilk önce hangi durumların iş kazası olarak nitelendirildiğine bir göz atalım.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun İş Kazası konusunun işlendiği 13. maddesi’nde “sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay” şeklinde tanımlanan kazaların iş kazası sayılabilmesi için;

  • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada gerçekleşmesi,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş sırasında gerçekleşmesi,
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda gerçekleşmesi,
  • Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda gerçekleşmesi,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında gerçekleşmesi,

Yukarıda ki koşullardan birinin gerçekleşmiş olması yeterlidir.

Sizin başınıza gelen üzücü olay, işveren aracılığıyla sağlanan bir taşıtla personelin işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında gerçekleştiği için bu durum iş kazası olarak nitelendirilmiştir.

Bünyenizde çalıştırmakta olduğunuz işçinin geçirmiş olduğu kaza, iş ile alakalı olsun ya da olmasın belirli sınırlarda yasa tarafından ” iş kazası ” olarak nitelendirilmektedir.

İşçinin uğradığı kazanın mutlaka iş saatleri içinde meydana gelmesi de gerekli değildir. İş yerinde meydana gelen olay ile zarar arasında bir illiyet bağı bulunması iş kazası açısından yeterlidir; bunun için başka bir unsur aramaya gerek yoktur.

Sizin bu durumda yapmanız gereken en önemli şey, yaşadığınız hadise iş kazası olarak nitelendirildiği için elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na kazanın oluş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde  “iş kazası bildirimi”yapmaktır. Bunun dışında şimdilik herhangi bir yükümlülüğünüz söz konusu değildir.

İş kazasında işveren maaş kesintisi yapabilir mi?

Şirket aracıyla gerçekleşen kaza iş kazası mıdır?

İş yerinde kalp krizi iş kazası olarak sayılabilir mi?

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

Servis ile gerçekleşen trafik kazası iş kazası mıdır?

 

Cevap

*