Kıdem tazminatına yemek ücreti eklenir mi?

Kıdem tazminatına yemek ücreti eklenir mi?

Kıdem tazminatına yemek ücreti eklenir mi?

 

Kıdem tazminatına yemek ücreti eklenir mi?

Soru: Merhabalar, 31.10.2016 tarihi itibariyle iş akdim işverenim tarafımdan feshediliyor. Kıdem ve İhbar tazminatımı alacağım fakat aklıma takılan bir soru var. Bize her ay düzenli olarak işveren tarafından yemek fişi veriliyor. Kıdem tazminatına yemek ücreti eklenir mi? Bilgi verebilirseniz sevinirim, İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye, işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İş yerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, iş yeri veya iş yerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

İşçiye verilen yemek yardımı, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde hesaba katılması gereken kalemlerdendir. Yemek yardımı kaç gün veriliyor ise, hesaplama da buna göre yapılmalıdır.

Örneğin; Haftanın 6 günü çalışılan ve yemek ücreti verilen iş yerinde çalışma, 30 gün yerine 26 gün olacağından, günlük yemek bedeli hesaplanırken, günlük bedel 26 ile çarpılıp 30’a bölünmek suretiyle günlük yemek ücreti tespit edilmelidir. Yarım gün çalışmalarda, yemek ücreti ödenmiyor ise, bu günler, çalışma olduğundan yemek ücreti hesaplara dahil edilmez.

Başka bir deyiş ile, cumartesi günü yarım gün çalışılıp yemek verilmediğinden aylık yemek yardımı haftada 5 gün üzerinden hesaplanmalıdır. İş yerinde yemek çıkıp çıkmadığı, çıkıyorsa bu yemeğin maliyeti yemekhanede yemek verilmiyorsa fesih tarihinde bir öğün yemeğin ilgili esnaf kuruluşundan (Lokantacılar Odasından) maliyeti araştırılmalı, kar payının düşülmesinden sonra tazminata yani esas ücrete eklenmelidir.

Yemek kaç öğün veriliyorsa, o kadar öğün yemeğin maliyeti hesaplanmalıdır. İhale sözleşmesi ve idari şartnameye göre günlük yemek bedeli fesih tarihi itibariyle belirtilmiş ise, bu miktarın tazminata esas ücretin belirlenmesinde dikkate alınması gerekmektedir.

Giydirilmiş brüt ücret hesabına, fazla mesai ödemeleri, yolluk ödemeleri, teşvik primi ödemeleri ve arızi ödemeler (devamlılığı olmayan ödemeler) dışındaki ayni veya nakdi her türlü ödemeler dahil edilir. Bu neden ile işçiye sağlanan yemek yardımı da kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaktadır.

Bu yardım, ister yemek fişi verilmek suretiyle sağlanmış olsun isterse iş yerinde yemek verilmesi suretiyle olsun fark etmemektedir, her halükarda kıdem tazminatı hesabına eklenmelidir. 

Kıdem Tazminatı Tavanı 2019

Başka şehre taşınan işçi kıdem tazminatı alır mı?

 

Kıdem tazminatına yemek yardımı dahil edilir mi?

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.