Kıdem tazminatına haciz gelir mi?

soru işareti 1537438746 1024x724 - Kıdem tazminatına haciz gelir mi?

Kıdem tazminatına haciz gelir mi?

 

Soru: Merhaba, önümüzdeki ay işten çıkışım yapılacak. Şuan ihbar süremi kullanıyorum. Benim merak ettiğim konu, içeride 6 yıllık kıdemim mevcut ve benim bir icra dairesine borcum var. ( maaşımdan kesilip ödeniyor. ) İşverenimin ödeyeceği kıdem tazminatına haciz gelir mi? İşverenim kıdem tazminatımın tamamını icra dairesine göndermek zorunda mı? Yoksa 4/1’ini mi kesecekler kıdem tazminatının? Bana geri dönüş yapabilirseniz çok mutlu olurum, kara kara düşünüyorum. Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

Normal şartlar da işçi eğer çalışıyor ise işverenine icra dairesi tarafından bir yazı yazılır ve bu yazıda genellikle işçinin ücretinin haczedildiği bilgisi paylaşılır. Fakat bu tebligat içerisinde muhakkak ” işçinin ücreti dışında hak kazanacağı tüm hakların tamamından da ” bahsedilmektedir. Yani normal şartlar da işçi çalışmaya devam ettiği sürece, ücreti üzerinden 1/4 oranında alacak işlemi gerçekleştirilir. Fakat işçi herhangi bir şekilde kıdem tazminatına hak kazanır ise, bu sefer işler değişir. İşçinin ücret dışı kazançları için bir sınırlama bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı ücret olarak kabul edilmemektedir ve kıdem tazminatının tamamına haciz gelebilir.

Kıdem tazminatına haciz gelir mi?

Kıdem tazminatına haciz gelir mi? Sorusuna verilebilecek en net yanıt evet kıdem tazminatına haciz gelir olacaktır.

İşvereniniz ne yazık ki sizin hesabınıza yapması gereken kıdem tazminatını ödemesini, icra dairesine göndermek zorundadır. Borç kapatıldıktan sonra, varsa eğer geri kalan bakiye sizin hesabınıza aktarılacaktır. İşveren bu işlemi yapmadığı taktirde, icra dairesi kendileri ile ilgili yasal işlem yapar ve bu sefer işveren mevcut mahkeme kararına riayet etmediği için ciddi sıkıntılar ile karşılaşabilir.

Konu ile ilgili Yargıtay Kararını aşağıda bulabilirsiniz.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2004/22540
KARAR NO. 2004/26972
KARAR TARİHİ. 27.12.2004

İlginizi çekebilir..  Ücreti arttırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak iş yerinden ayrılabilir mi?

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN HACZİ–KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ HACZEDİLMESİ–İKRAMİYE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE NEMANIN HACZİ

1475/m. 28 , 4857/m. 35

ÖZET : Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi ödentilerin tamamı haczedilebilir. Buna karşın ücret ve ücret olarak sayılan ödentilerin dörtte birinden fazlası haczedilemez.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1475 Sayılı Kanunun 28. maddesine göre, ( 4857 Sayılı Kanunun 35. maddesi ) işçinin almakla olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanunun 4. maddesinde ise ( fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin ) haczedilemeyeceği belirlenmiştir. Bu durumda, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi ödentilerin ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından tamamı, nemanın ve toplu iş sözleşmesi farkı ile ikramiyenin ise en fazla haczi mümkündür. Bu durumda mercice yukarıdaki ilkelere göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir,

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366, ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kıdem tazminatına haciz gelir mi?

Cevap yok

Cevap

*