İşveren işçisinin çalışma saatlerini değiştirebilir mi

İşveren işçisinin çalışma saatlerini değiştirebilir mi?

İşveren işçisinin çalışma saatlerini değiştirebilir mi?

 

İşveren işçisinin çalışma saatlerini değiştirebilir mi? 

Soru: Merhaba, ben bir fabrika da yedi yıldır çalışmaktayım. İş yerimizde bazı bölümler vardiyalı olarak çalışıyor. Orada bir kadro eksikliğinden ötürü benim bölümümü değiştirip, vardiyalı bölümde çalışmamı istiyorlar. Kabul etmediğim taktirde iş akdimin tazminatsız olarak feshedileceği beyan edildi. İşverenin böyle bir hakkı var mı? İşveren işçisinin çalışma saatlerini değiştirebilir mi? Bana yardımcı olur musunuz? Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

Daha önce çalışma koşullarında ki esaslı değişiklikler ile ilgili bir yazımızı sizler ile paylaşmıştık. Orada olduğu gibi bu konuda da direk 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 22. Madde’sini sizlere tekrardan hatırlatmak istiyoruz.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. Madde’sinde;

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

Madde 22 – İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından  altı iş günü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ile 21. madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.

İfadelerine yer verilmiştir.

Yani işveren yazılı olarak bildirmek suretiyle ve işçisi ile anlaşabildiği taktirde çalışma koşullarında değişikliğe gidebilir.

İş koşullarında esaslı değişiklik, yapmak isteyen işveren, bu talebini işçiye yazılı olarak önermek zorundadır.

İşverenin yazılı önerisi üzerine işçinin de, altı iş günü içinde bu öneriyi kabul ettiğini işverene yazılı olarak bildirmesi zorunludur. İşveren, esaslı değişiklik önerisini isçiye yazılı olarak bildirmemiş, işçi de bu öneriyi kabul ettiğini altı iş günü içinde işverene yazılı olarak bildirmemişse, işveren  çalışma koşullarında esaslı değişikliği yapamaz.

Tabi bu durumda taraflar arasında iş başı yapmadan önce imzalanan iş sözleşmeleri de büyük önem arz etmektedir.

Örnek vermek gerekirse;

Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmelerinde;

” Çalışma süreleri haftanın çalışılan günlerine, günde belirlenen yasal saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

Şeklinde bir ibare varsa şayet, işveren avantajlı duruma geçebilir.

Ama sizin durumunuzun  ” çalışma koşullarında esaslı değişiklik ” oluğu için konunuz ile ilgili yargıtay kararları mevcut.

İşvereninizin hangi nedenden ötürü vardiyalı bölümde çalıştırmak istediğini detaylı bir şekilde size beyan etmesi, sizin de hangi nedenden ötürü vardiyalı bölümde çalışmak istemediğinizi detaylı bir şekilde işvereninize beyan etmelisiniz. Taraflar anlaştığı taktirde bir sorun yok fakat işveren her ne kadar bu konuda bir takım yaptırımlarda bulunma gücüne sahip olsa da, bu sebepten ötürü %100 haklı bir neden ile iş akdinizi tazminatsız bir şekilde feshedemez. Bu konu ile ilgili iş akdinizin feshinden itibaren otuz gün içerisinde işe iade davası açabilirsiniz.

İşe iade davaları ile ilgili yeni dönem başladı. Detaylı bilgi almak için İşe iade davaları ve arabuluculuk dönemi başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

İşveren işçisinin çalışma saatlerini değiştirebilir mi?

 

4 Yorumlar

  1. Nilüfer Dinçerden
    • admin
  2. kemal ırak
    • admin

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.