İşsizlik maaşı son 120 gün şartı değişti

  İşsizlik maaşı son 120 gün şartı değişti Hepimizin bildiği gibi işsizlik sigortası fonu, işçinin bir iş yerinde çalışırken, kendi kasıt ve kusuru olmaksızın işsiz kalması ya da kendi rızası ile iş yerinden ayrılmama durumlarında yaşayacağı bir takım gelir kayıplarını belirli bir süre ve miktarda karşılanmakta. Tabi bunun için işçi bu durumda bir takım prim şartlarını da yerine getirmesi gerekmekte İşsizlik maaşı şartları nelerdir? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu‘na göre; İşsizlik sigortası kapsamında, bir iş yerinde çalışırken herhangi bir kasıt ya da kusuru olmaksızın işveren tarafından iş akdi feshedilen, iş yerinden kendi rızası ile ayrılmayanlar ( istifa ) Hizmet akdinin … Okumaya devam et İşsizlik maaşı son 120 gün şartı değişti