İşçiye bordro imzalatmak zorunlu mu?

imza 1479274986 300x200 - İşçiye bordro imzalatmak zorunlu mu?

İşçiye bordro imzalatmak zorunlu mudur

 

İşçiye bordro imzalatmak zorunlu mudur?

Soru: Merhaba,  işçilere her ay düzenli olarak maaş bordrosu vermemiz gerekir mi? Biz elden maaş ödemesi yapmıyoruz, tüm hak edişler resmi bir şekilde bankaya yatırılıyor ve dekontları mevcut. Bu şartlarda dahi her ay düzenli olarak işçilere bordro vermek ve imzalatmak zorunda mıyız? Yardımlarınız için teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Tabi olduğumuz 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesi’nde işverenin işçiye ay sonunda ücret hesap pusulasının verilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat bu madde de imza konusundan söz edilmiyor.

İlgili Kanun maddesi için Lütfen TIKLAYINIZ.

Biz bütün personelimizin ödemelerini banka kanalıyla yapıyoruz. Ücret hesap pusulası imzalatmasak olur mu?

Ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin İş Kanunu’nun 32. maddesinde 17.04.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu 01.01.2009’dan ,itibaren, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın işçi adına özel olarak açılan bir banka hesabına ödenmesi uygulamasına geçilmiştir.

Ücret hesap pusulasında işçinin imzasının bulunmasına gerek yoktur. Ama olası bir problem de ücret hesap pusulasının işçiye verildiğini ispat etmek gerekir. Bu durumda ispat yükü işverende olduğu için ücret hesap pusulasının bir nüshasının işçi tarafından imzalanıp işveren tarafından saklanması sağlıklı olacaktır.

İşvereninin işçiye yapmış olduğu iş karşılığında ücret ödeme borcu bulunmaktadır. İşçiye imzalatılacak ücret hesap pusulası ve ücret bordrosu, işvereninin ücret yükümlülüğünü yerine getirdiğine ilişkin bir makbuz niteliğindedir. Diğer taraftan itiraz edilmeden imzalanan ücret bordrosunda yer alan bilgiler işçinin ücret bordrosunda belirtilen haklarını tam olarak aldığını da göstermektedir. Mesela, ücret bordrosunda kullanılan yıllık izinin gösterilmesi halinde işçi tarafından daha sonra bu iznin kullanılmadığı ileri sürülemez. İşçi ücret bordrosunda yer alan hakları nedeniyle işvereni imzası ile ibra etmektedir. İşveren bordro imzalatmazsa, işçi alacağını her türlü delil ile ispatlama imkanına kavuşur.

Uygulamada imzasız bordrolar, özellikle işçinin fazla çalışma iddiaları bakımından işvereni sıkıntıya sokacağından, vergi ve sosyal sigorta mevzuatı açısından bordronun imzalanması gerekli olmasa da, mutlaka işçiye bordro imzalatılmalıdır. Islak imza almanın güç olduğu durumlarda, 15.01.2004 tarihli ve “5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu” ile getirilen elektronik imza imkanı düşünülmelidir. Özellikle elektronik imzanın cep telefonları ile kullanımın mümkün kılan mobil imza dan yararlanılabilir.

Yargıtay uygulamasına göre, işçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Bordroda fazla çalışma bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi fazla çalışma yaptığını her türlü delille ispat edebilir.

İşçi, çalıştığı dönemde hakları için dava açma hakkına sahip olduğu gibi, işten ayrıldıktan sonra ücret ve benzeri alacakları için 5 yıl, kıdem ve ihbar tazminatları için 10 yıllık zamanaşımı içerisinde dava açma hakkına sahiptir. Zamanaşımı süreleri boyunca imzalı bordroları ispat edici belge olarak muhafaza etmek doğru olur.

Ücret bordrosunun ve ücret hesap pusulasının düzenlememesi veya usulüne uygun düzenlenmemesi halinde delil olarak kabul edilmediği gibi yasalar gereğince usulsüzlük cezası ve idari para cezaları uygulanmaktadır.

Genellikle işletmelerde bordro imzalatılmasındaki zorluk nedeniyle bordro imzalatılmaktan kaçınılmaktadır. Oysa ücretlerin bankaya yatırılması sebebiyle imzalı bordronun önemini kalmadığını düşünmek yanlıştır. Ücretin bankaya yatırılmasında işçi alacağının ödenmiş olduğu mahkemece kabul edilmekte ancak hesaplamaların doğru yapıldığı konusunda çalışanın onaylaması hususunu ispat edecek imza yoksa işverenin davayı kaybetme ihtimali bulunmaktadır. Ücret bordrolarının imzalanması en fazla işverenlere fayda sağlamaktadır.

 

İşçiye bordro imzalatmak zorunlu mudur?

 

 

2 Yorumlar

  1. Ramazan
  2. admin

Cevap