noyorumlar

İşçinin derhal fesih hakkı ( Ahlak ve iyi niyet )

 

sgk1 500 x 300 300x180 - İşçinin derhal fesih hakkı ( Ahlak ve iyi niyet )

İşçinin derhal fesih hakkı

İşçinin derhal fesih hakları nelerdir?

Bir önceki yazımızda  söz ettiğimiz gibi, bir şirkette, sağlıklı bir çalışmanın, üretimin ya da ortamın sağlanması adına bir takım kurallar vardır.

Hem işçinin, hemde işverenin bu kurallara riayet etmesi ve çalıştığı firmada insani değerlere hassasiyet göstermesi gerekir. Herkes bildiği gibi hareket etmeye kalkarsa bu sefer de hukuk ve kanun devreye girer.

Bu durum sadece işçinin işverene yönelik davranışları ile sınırlı değildir, işverenin de çalıştırdığı işçiye karşı bir takım sorumlulukları vardır.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 24. Maddesi’nde konu ile ilgili;

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

 

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

 

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

 

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

 

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

İfadelerine yer verilmiştir.

İşveren ve işçinin iş sözleşmesini fesih hakkını kullanma süresi nedir?

 

Bu durumların oluştuğu bir iş yerinde işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı doğar. Ve kıdem tazminatını talep ederek iş sözleşmesini feshedebilir.

Ayrıyeten bu durumdan ötürü iş sözleşmesini fesheden işçi, işsizlik maaşından da faydalanabilir.

Olayın gerçekleştiği  günden itibaren altı iş günü içerisinde bu işlem yapılmalıdır. Aksi halde haklı neden ile fesih işlemi askıya alınır.

İşçinin derhal fesih hakkı

Cevap