noyorumlar

İhbar Tazminatı bildirim süreleri hakkında

 

SGK - İhbar Tazminatı bildirim süreleri hakkında

İhbar tazminatı bildirim süreleleri

 

İhbar Tazminatı bildirim süreleri ne kadardır?

İşçilerin bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de ihbar tazminatı durumudur. 4857 sayılı iş kanunun 17. maddesine istinaden iş sözleşmesinin feshedilmesini isteyen taraf yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektiği bildirim süresine bağlı kalarak karşı tarafa iletmekle yükümlüdür.

İş sözleşmeleri;

  • İşi 6 aydan az sürmüş  için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından sonra 2  hafta sonra,
  • İşi 6  aydan 1.5  yıla kadar sürmüş işçi için,  bildirimin diğer tarafa yapılmasından sonra 4 hafta sonra,
  • İşi 1.5  yıldan 3  yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından sonra 6  hafta sonra,
  • İşi 3  yıldan fazla sürmüş işçi için , bildirimin diğer tarafa yapılmasından 8 hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

İş sözleşmelerinde belirtilen bildirim sürelerine riayet etmeyen taraf, söz konusu sürenin ücretini “ihbar tazminatı” şeklinde karşı tarafa ödemekle yükümlüdür.

Ama bazen de sözleşmenin feshine rağmen bazı durumlarda ihbar öneli ve tazminatı uygulanmamaktadır.
Bunlar arasında;
Yasanın tanıdığı hak gereği 24 ve 25. maddeler gereği gerçekleşen fesihler ile

gerekmemektedir.

Bu durumlarda taraflar arasında herhangi ihbar tazminatı bir talebi olmamalıdır.

Ayrıyeten,

İşveren tarafından en az ihbar önel süreleri boyunca ve günde iki saatten az olmamak üzere her çalışılan gün için, iş saatleri içinde ve herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan işçinin yeni bir iş bulması için verilen izinlere yeni iş arama izni denir.

İşçi isterse bu iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu halde kullanabilir. Yalnız burada dikkat etmesi gereken şey, bu işlemi gerçekleştirmeden önce işverenine bir bildirim yapması gerekmektedir.

Bu bildirime rağmen işveren işçinin bu isteğini kabul etmediği taktirde işçiyi çalıştırdığı süre içerisinde ödediği ücret dışında bu sürenin ücretini de yüzde yüz zamlı ödemek ile yükümlüdür.

 

İhbar tazminatı bildirim süreleri

 

 

 

Video Seyret

 

 

 

Cevap