noyorumlar

İhbar süresi için de yıllık izin kullandırılabilir mi?

takvim 1500963200 300x200 - İhbar süresi için de yıllık izin kullandırılabilir mi?

İhbar süresi için de yıllık izin kullandırılabilir mi?

 

İhbar süresi için de yıllık izin kullandırılabilir mi?

Soru: Merhaba, bu ay itibariyle iş yerimden ayrılıyorum.  Benim ne kadar ihbar sürem var? Ayrıyeten, 2.5 senelik kıdemim mevcut ve işverenim ihbar süremin ay sonunda başlayacağını ve bu süre içerisinde yıllık izinde olacağımı söyledi. Bu yasal mıdır? İhbar süresi için de yıllık izin kullandırılabilir mi? Yoksa işveren ihbar süremi kullandırıp ayrıyeten izin paramı da ödemeli midir? Yardımlarınız için teşekkürler, kolay gelsin.

 

 

Cevap:

Merhabalar,

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. Maddesi’nde konu ile ilgili;

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce, durumun karşı tarafa bildirilmesi gerekmektedir.

Bune göre iş sözleşmeleri;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydanbir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi İşveren ve işçinin iş sözleşmesini fesih hakkını kullanma süresi nedir? başlıklı yazımız da bulabilirsiniz.

İkinci sorunuz ile ilgili 4857 Sayılı  İş Kanunu’nun “Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti” başlıklı 59/2. maddesinde;

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.”

İfadelerine yer verilmiştir.

Yani ihbar süresi başladığında işçinin kullanmadığı yıllık ücretli izin hakkı varsa ve bunu mutlaka kullanacaksa, izin kullandığı süre kadar ihbar süresi uzar. Örneğin işçinin ihbar süresi iki hafta ise ve 10 günlük kullanmadığı yıllık izin varsa ve bunu kullanacaksa, ihbar süresi başladıktan sonra 10 günlük izin dışında işçi işyerinde iki  hafta daha çalışmalı, ihbar süresini tamamlamalıdır.

Eğer ihbar süresi başladıktan sonra işçi kalan yıllık iznini kullanmazsa bu durumda da iş akdi sona erdikten sonra kullanmadığı yıllık izin süresini işveren işçiye ödemek ile yükümlüdür.

İhbar süresi içerisinde işvereni işçiye vermesi gereken yeni iş arama izni de aynı şekilde yıllık izne dahil edilemez, yıllık izin kullandırılan süreye denk getirilemez, yeni iş arama izninin ihbar süresi içerisinde verilmesi gerekir.

Evlilik nedeniyle yapılan fesihler de ihbar tazminatı olur mu?

 

İhbar süresi için de yıllık izin kullandırılabilir mi?

Cevap