• İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?

 

 

 • İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?

 

 

 • Türk Tabipleri Birliğinden alınan işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir?

 

 

 • İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

 

 

 • İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olup olmadığı nasıl ayırt edilir?

 

 

 • İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

 

 

 • İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?

 

 

 • 8.2009 tarihinden önce Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden alınan iş güvenliği uzmanlığı sertifikası geçerli midir?

 

 

 • Eğitim sonunda sınavlar kim tarafından yapılır?

 

 

 • Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?

 

 

 • Eğitim sonunda alınan katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılabilir mi?

 

 

 • Eğitim ve sınav sonrasında sertifika kim tarafından verilir?

 

 

 • İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmayıp yıllardır bu alanda çalışanlar, C sınıfı sertifikadan mı başlayacaktır?

 

 

 • Sınav soruları kim ya da kimler tarafından hazırlanır?

 

 

 • Sınavlarda ne tür sorular çıkar?

 

 

 • Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

 

 

 • Staj yapılacak yeri kim belirler?

 

 

 • Staj yapılacak yerin bir kriteri var mıdır?

 

 

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ÇASGEM’in verdiği sertifika ile özel sektördeki eğitim kurumlarının verdiği sertifika arasında bir fark var mıdır?

 

 

 • Sınavda başarılı sayılabilmek için kaç puan alınması gerekir?

 

 

 • TTB ve TMMOB eğitim verebilecekler mi?

 

 

 • İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl yapılır?

 

 

 • Beş yılın sonunda tekrar sınava girilecek mi?

 

 

 • Sınavda 70 puan alınamazsa ne olur?

 

 

 • Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?

 

 

 • Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

 

 

 • Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

 

 

 • Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır?

 

 

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi durumda ve kim tarafından oluşturulur?

 

 

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu kimlerden oluşur?

 

 

 • Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır?

 

 

 • Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu mudur?

 

 

 • Tehlike sınıflarına göre hangi sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır?

 

 

 • Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşıldığında çalışan nasıl davranmalıdır?

 

 

 • Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

 

 

 • İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?

 

 

 • Sağlık hizmeti sunucuları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?

 

 

 • Çalışan temsilcisi sayısı nasıl belirlenir?

 

 

 • Sağlık raporunun hangi şartlarda alınması zorunludur?

 

 

 • Sağlık raporu nerelerden alınır?

 

 

 • Çalışanlara hangi hallerde sağlık muayeneleri yapılır?

 

 

 • Küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde devlet desteği ne şekilde olacaktır?

 

 

 • Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi nedir?

 

 

 • İşyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

 

 

 • İşyeri tescil kodunun tebliğde bulunmadığı durumlarda işyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

 

 

 • Fazla çalışmanın yasak olduğu durumlar hangileridir?