Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 30 haziran son gün

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 30 haziran son gün

10 ile 49 arasında çalışanı olan ve az tehlikeli olan işyerlerinin İş güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi çalıştırması ile ilgili olarak;
2 AĞUSTOS 2013 tarihinde yayınlanan 6495 nolu kanun MADDE 56’ya göre;  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu’nun 38. maddesi‘nin birinci fıkrasının (a) bendi;
Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe girer “

Şeklinde değiştirilmiştir.
Bu durumda 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG Uzmanı, işyeri hekimi bulundurulması zorunluluğu Temmuz 2016 da başlayacaktır.

10-49 çalışanı olan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve Kamu kuruluşları 01.07.2016 tarihinde yasa kapsamına girecektir.

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

Bu konu ile daha önce sizlere bildirimde bulunmuştuk. Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 10 kişiden az çalışanı olan işverenler ile ilgili konumuza göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ.

1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle işyerine görevlendirilen İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na İSG Katip sistemi üzerinden online olarak bildirilmesi gerekmektedir.

İSG Katip sisteminin nasıl kullanıldığını öğrenmek için lütfen TIKLAYINIZ.

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 10 ile 49 arasında çalışanı bulunan iş yerleri yetkili bir kurum ile 30 haziran 2016 tarihine kadar sözleşme yaparak, işletmelerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmak zorundadır.

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 10 ile 49 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanının aylık çalışma süresi 10 dakika, iş yeri hekiminin ise 5 dakika olarak belirlenmiştir. ( personel başına )

İş yerleri, anlaşmış olduğu kurumlar ile resmi sözleşme imzaladıktan sonra, iş yeri sicil numarasını ortak sağlık be güvenlik birimine iletmelidir. İş yeri sicil numarasını alan ortak sağlık ve güvenlik birimi yetkilisi İSG Katip sistemi üzerinden iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile ilgili gerekli atamaları gerçekleştirdikten sonra, iş yeri E-bildirge kullanıcısı ( yetkili ) E-devlet şifresi ile beraber İSG Katip sistemine giriş yaparak, iş güvenliği uzmanının ve iş yeri hekiminin sözleşmelerini elektronik ortamda onaylaması gerekmektedir.

 

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 30 haziran son gün

Cevap