2016 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi )

Brüt Ücret1.647,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı230,58 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı16,47 TL
Gelir Vergisi Matrahı1.399,95 TL
Gelir Vergisi209,99 TL
Damga Vergisi12,50 TL
Kesintiler Toplamı469,54 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekâr ve Çocuksuz)
123,53 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)
(Bekar ve Çocuksuz)
1.300,99 TL

 


İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret1.647,00 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı)255,29 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU32,94 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (*)1.935,23 TL

 

KAPICILAR İÇİN

2016 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi )

Brüt Ücret1.647,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı230,58 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı16.47 TL
Kesintiler Toplamı247,05 TL
NET ÜCRET1.399,95 TL

 

KAPICILAR İÇİN
İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret1.647,00 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı)255,29 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU32,94 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (*)1.935,23 TL