Kategori: 5953 Sayılı Basın İş Kanunu

5953 Sayılı Basın İş Kanunu

Kanunun şümulü

İstisnalar

Bildirilmesi lazımgelen hususlar

Yazılı mukavele ve terfi esası

Feshin ihbarı

Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı

Akdin gazeteci tarafından feshi

Müddetlerin artırılması

Mülkiye amirine bildirilecek hususlar

Tecrübe müddeti

İhbar mühletini beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat

Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih

Rekabet memnuiyeti

Ücret

Mukavele dışı yazılar

Askerlikte ve gebelikte ücret

Mahkümiyet veya yayının tatili halinde ücret

Ölüm tazminatı

Haftalık izin

Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler

Yıllık ücretli izin

Sendika

Sosyal sigorta

Teftiş ve murakabe

Kazançların azaltılamıyacağı

Ceza hükümleri

Çalışma Müddeti ve fazla mesai

Bu Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki günlük gazetelerin intişar etmelerini yasaklıyan hüküm, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci yıldönümünün kutlanması hakkındaki 30/3/1973 tarih ve 1701 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde gösterilen bayram süresince, uygulanmaz.

Madde 31 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 32 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

5953 Sayılı Basın İş Kanunu
5953 Sayılı Basın İş Kanunu

Basın İş Kanunu Madde 24

Teftiş ve murakabe: Madde 24 Bu Kanun hükümlerinin düzen altında yürümesini sağlamak üzere yapılması gerekli görülecek takip, murakabe ve teftişler Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu hususta 3008 sayılı İş Kanununun iş hayatının murakabe ve teftişine ait bulunan altıncı faslı hükümleriyle aynı kanunun bu hükümlerle ilgili ceza maddeleri uygulanır.

Basın İş Kanunu Madde 21

Yıllık ücretli izin: Madde 21 – (Değişik: 4/1/1961 – 212/1 md.) Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak şartiyle, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine […]

Tüm hakkı saklıdır..Çalışma Hayatı © 2015-2018 DMCA.com Protection Status Hakkımızda İletişim Gizlilik Politikası Site Haritası
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.