Kategori: Nedir?

Maluliyet aylığı nedir? Başvuru koşulları nelerdir?

Maluliyet aylığı nedir?

Malullük nedir? Hizmet akdine tabii (4/a) ya da kendi adına çalışan (4/b) sigortalıların herhangi bir rahatsızlık sonucu veya iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yapmış oldukları meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybeden kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından  “malul” olarak nitelendirilir. Maluliyet başvuru koşulları nelerdir? En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 […]

Muhasip aza

Muhasip aza nedir? Özel şahısların, kurum ve kuruluşların, enstitülerin ve devlet dairelerinin, muhasebe ile ilgili defterlerinin ve dosyalarının düzen ve tanzimlerinin esasa bağlanmasını planlayan, idare eden, muhasebe ile ilgili problemleri hakkında tavsiyelerde yer alan kişiye muhasip üye denir. Kurumların yönetmeliklerinde muhasip aza, birliğin kazanç-gider işlemlerini yürütür. Muhasebe evraklarının tanzimi ve takibi Muhasip Aza’nin sorumluluğundadır. Muhasip Üye Genel Komite’da onaylanmak üzere Tahmini Bütçe’yi hazırlar […]

Ölüm aylığı nedir? Ölüm aylığı şartları nelerdir?

Ölüm aylığı şartları nelerdir?

    Ölüm aylığının hak sahiplerine sigortalının vefatı halinde paylaştırılmasında, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve baba hak sahibi olarak nitelendirilmektedir. Ölüm sigortasından eş ve çocuklar ile belirli şartlar dâhilinde sigortalının anne ve babasına da aylık bağlanabilir.     Ölüm aylığı şartları nelerdir? Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm […]

İşkur nedir?

İşkur nedir?

İşkur nedir? Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye’de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.   Hepimizin bildiği gibi ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi de […]

Ayni yardım nedir?

Ayni yardım nedir? Para yerine, her türlü mal ile insani ve sosyal amaç güdülerek yapılan yardımdır. Ayni kelimesi “para olarak değil de mal veya hizmet olarak verilen” anlamına gelmektedir. Yardımın nakit yerine mal ile karşılanması durumu ayni yardımı ifade eder. İşverenlerin, işçilerinin kişisel veya sosyal bir ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptığı yardımlar da “ayni yardımlar” olarak nitelendirilmektedir. […]

Geçici iş ilişkisi nedir?

Sahte sigorta yapan işverenler yandı

Geçici iş ilişkisi nedir?   İşçinin rızası alınmak suretiyle, işveren tarafından holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka işyerinde ya da yapmakta olduğu işe benzer bir işte geçici olarak çalıştırılması ile “geçici iş ilişkisi” kurulur. Geçici iş ilişkisinden söz edilebilmesi için her şeyden önce işçi ile işveren arasında geçerli bir iş sözleşmesinin bulunması ve […]

Emekli Sandığı nedir?

Emekli Sandığı nedir?

Emekli Sandığı nedir? Emekli Sandığı Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kurum olarak, Türkiye’de emekli olan memurların sosyal güvencesini sağlamakla yükümlü kurum iken, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu’na devir olmuştur. Bu tarihten itibaren Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı tek çatı altında toplanmıştır. Devlet memuru sıfatını taşıyan çalışanlar malullük, yaşlılık […]

Bordro nedir?

Sahte sigorta yapan işverenler yandı

İşveren, her ay düzenli olarak tüm çalışanlarının aylık kazançlarından belirli oranlarda kesintiler uygular ve kendi payını da ekleyerek devlete öder. İşverenin çalışanlarının kazançlarından ne kadar kesinti yaptığını ve o işçisi adına devlete ne kadar vergi ödediğini gösteren belgeye bordro denir. Kısacası, bir hesap sonucunu ayrıntılı olarak gösteren belgeye bordro denir. Bordro işverenin her ay düzenlediği […]

Tüm hakkı saklıdır..Çalışma Hayatı © 2015-2017
Site Haritası RSS Gizlilik Politikası Hakkımızda İletişim
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://www.sgkhakkinda.com/category/nedir/
RSS
E-Mail
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.