Kategori: 6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş sağlığı ve iş güvenliği, iş sağlığı ve işçi güvenli, 6331 sayılı kanun, 6331 sayılı iş güvenliği kanunu

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 

İş sağlığı ve güvenliği cezaları 2017

İş sağlığı ve güvenliği cezaları 2017

İş sağlığı ve güvenliği cezaları 2017 Aşağıdaki tablo da 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘na göre 2017 yılında uygulanacak idari para ceza tutarlarını bulabilirsiniz.   İş sağlığı ve güvenliği cezaları 2017   Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası 4/1-a26/1-a İşverenin; mesleki riskleri önlenme, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil […]

İşverenler, ilk yardım sertifikasına sahip personeliniz var mı?

Sahte sigorta yapan işverenler yandı

İlk yardım eğitimi, hem T.C. Sağlık Bakanlığı İlk yardım Yönetmeliği kapsamında, hem de 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce yasal zorunlu eğitimler kapsamında yer almaktadır. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yer altı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir “İlkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur. Yüksek kaza riski […]

İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerine hazırlıklı olun

İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerine hazırlıklı olun.   İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 9. maddesinde İş yeri tehlike sınıfının belirlenmesi anlatılmıştır. İlgili Kanun’un 9. Maddesinde; İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim […]

Tanımlar

MADDE 3 Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi, c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, ç) Destek […]

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. (2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk […]

Amaç

MADDE 1 Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme belgesi

MADDE 29 (1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. (2) Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

Tüm hakkı saklıdır..Çalışma Hayatı © 2015-2017 Hakkımızda İletişim Sitemap Gizlilik Politikası Rss
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.