Kategori 4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

1475 SAYILI ESKİ İŞ KANUNU YÜRÜRLÜKTEKİ 14.MADDESİ- KIDEM TAZMİNATI

I.BÖLÜM ( Genel Hükümler )

İş Kanunu Madde-1 — Amaç ve Kapsam

İş Kanunu Madde-2 — Tanımlar

İş Kanunu Madde-3 — İş Yerini Bildirme

İş Kanunu Madde-4 — İstisnalar

İş Kanunu Madde-5 — Eşit Davranma İlkesi

İş Kanunu Madde-6 — İşyerinin veya bir bölümünün devri

İş Kanunu Madde-7  — Geçici iş ilişkisi

II.BÖLÜM ( İş Sözleşmesi, türleri ve feshi )

İş Kanunu Madde-8 — Tanım ve Şekil

İş Kanunu Madde-9 — Türü ve Çalışma biçimlerinin belirlenmesi serbesti

İş Kanunu Madde-10 — Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

İş Kanunu Madde-11 — Belirli ve Belirsiz iş sözleşmeleri

İş Kanunu Madde-12 — Belirli ve Belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımının sınırları

İş Kanunu Madde-13 — Kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

İş Kanunu Madde-14 — Çağrı üzerine çalışma

İş Kanunu Madde-15 — Deneme süreli iş sözleşmesi

İş Kanunu Madde-16 — Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmesi

İş Kanunu Madde-17 — Süreli fesih

İş Kanunu Madde-18 — Feshin geçerli sebebe dayandırılması

İş Kanunu Madde-19 — Sözleşmesin feshinde usül

İş Kanunu Madde-20 — Fesih bildirimine itiraz ve usül

İş Kanunu Madde-21 — Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

İş Kanunu Madde-22 — Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

İş Kanunu Madde-23 —  Yeni işverenin sorumluluğu

İş Kanunu Madde-24 — İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

İş Kanunu Madde-25 — İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

İş Kanunu Madde-26 — Derhal fesih hakkının kullanma süresi

İş Kanunu Madde-27 — Yeni iş arama izni

İş Kanunu Madde-28 — Çalışma belgesi

İş Kanunu Madde-29 — Toplu işçi çıkarma

İş Kanunu Madde-30 — Özürlü ve Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

İş Kanunu Madde-31 — Askerlik ve kanundan doğan çalışma

III. BÖLÜM ( Ücret )

İş Kanunu Madde-32 — Ücret ve ücretin ödenmesi

İş Kanunu Madde-34 — Ücretin gününde ödenmemesi

İş Kanunu Madde-35 — Ücretin saklı kısmı

İş Kanunu Madde-36 — Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü

İş Kanunu Madde-37 — Ücret hesap pusulası

İş Kanunu Madde-38 — Ücret kesme cezası

İş Kanunu Madde-39 — Asgari ücret

İş Kanunu Madde-40 — Yarım ücret

İş Kanunu Madde-41 — Fazla çalışma ücreti

İş Kanunu Madde-42 — Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

İş Kanunu Madde 43 — Olağanüstü durumlarda fazla çalışma

İş Kanunu Madde-44 — Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

İş Kanunu Madde-45 — Saklı haklar

İş Kanunu Madde-46 — Hafta tatili ücreti

İş Kanunu Madde-47 — Genel tatil ücreti 

İş Kanunu Madde -48 — Geçici iş görememezlik

İş Kanunu Madde-49 — Ücret şekillerine göre  tatil ücreti  

İş Kanunu Madde-50 — Tatil ücretine girmeyen kısımlar

İş Kanunu Madde-51 — Yüzdelerin ödenmesi

İş Kanunu Madde-52 — Yüzdelerin belgelenmesi 

İş Kanunu Madde-53 — Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

İş Kanunu Madde-54 — Yıllı ücretli izne hak kazanma ve izin kullanma dönemi

İş Kanunu Madde-55 — Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

İş Kanunu Madde-56 — Yıllık ücretli izin uygulanması 

İş Kanunu Madde-57 — Yıllık izin ücreti

İş Kanunu Madde-58 — İzinde çalışma yasağı

İş Kanunu Madde-59 –Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

İş Kanunu Madde-60 — İzinlere ilişkin düzenlemeler

İş Kanunu Madde-61 — Sigorta primleri

İş Kanunu Madde-62 — Ücretten indirim yapılmayacak haller

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

2017 yılında iş kanununa göre uygulanacak idari para cezaları

2017 yılında iş kanununa göre uygulanacak idari para cezaları

2017 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu‘na göre uygulanacak idari para cezaları Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 18.377,00 TL 5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit […]

Yargıtay’dan fazla mesai için emsal karar

Yargıtay'dan fazla mesai için emsal karar

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ücreti verilmiş olsa bile yılda 270 saatten fazla mesai yaptırılan çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırması halinde işçiye, kıdem tazminatının ödeneceğine hükmetti. Konya’da bir fabrikada makine bakım ustası olarak çalışan işçi, ücreti ödenmesine rağmen fazla çalıştırıldığı gerekçesiyle iş sözleşmesini tek taraflı feshetti. İşverenin kıdem tazminatını ödememesi üzerine bu kişi, avukatı Önder […]

Analık izni veya ücretsiz izin sonrası kısmi süreli çalışmalar hakkında yönetmelik

Analık izni veya ücretsiz izin sonrası kısmi süreli çalışma yönetmeliği

  ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK I. BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar II. BÖLÜM (Analık İzni ve Ücretsiz İzne İlişkin Esaslar) Analık izni hakkı Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı III. BÖLÜM (Kısmi Süreli Çalışmanın Süresi, Şekli ve Şartları) Kısmi […]

Asıl işveren alt işveren ilişkisi

Asıl işveren alt işveren ilişkisi

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisi nedir? Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan […]

Patron istediği işçiyi işten çıkartabilir mi?

Patron istediği işçiyi işten çıkartabilir mi?

Patron istediği işçiyi işten çıkartabilir mi?  Okurlarımızdan son zamanlarda gelen en büyük sorulardan bir tanesi de genellikle işverenlerinin iş yerleri sınırları içerisinde sürekli kendilerini işten atmakla aldıkları tehditler ile ilgili. Bu konu ile ilgili o kadar çok soru alıyoruz ki, artık sizin adınıza serzenişte bulunmaya, sizin adınıza sesimizi duyurmaya karar verdik. İş güvencesi nedir? Sabit […]

İş yerinde sigara yasağı uygulaması

İş yerinde sigara yasağı uygulaması Kurumsal bir çok iş yerlerinde çalışanlar açısından tiryakilik çoğu zaman karşılarına birer yaptırım olarak çıkmaktadır. Bilindiği gibi sigara alışkanlığı olmayanların sigara  ve diğer tütün mamulleri zararlarından korunması, yeni nesillerde sigara alışkanlığının meydana gelmemesi bakımından ”5727 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişlik Yapılması Hakkında “Yasa çıkarılmış 19.01.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak […]

Tüm hakkı saklıdır..Çalışma Hayatı © 2015-2017 Hakkımızda İletişim Sitemap Gizlilik Politikası
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.