Basın İş Kanunu Madde 4


Yazılı mukavele ve terfi esası:

Madde 4

(Değişik: 4/1/1961 – 212/1 md.)

Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş akdinin yazılı şekilde yapılması mecburidir. Mukavelede aşağıdaki hususların gösterilmesi şarttır:

a) İşin nev’i,

b) Ücret miktarı,

c) Gazetecinin kıdemi,

İş nev’inin ve ücretin değişikliğinde mukaveleye derci mecburidir.

İki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie hak kazanır.

Terfi mukavelede tesbit edilen yüzde nispetinde yapılır.


Değerlendirme

Updated: 26 Mayıs 2016 — 10:34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Tüm hakkı saklıdır..Çalışma Hayatı © 2015-2017 Hakkımızda İletişim Sitemap Gizlilik Politikası
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://www.sgkhakkinda.com/basin-is-kanunu-madde-4/
RSS
E-Mail
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Daha fazla 5953 Sayılı Basın İş Kanunu
Basın İş Kanunu Madde 3

Bildirilmesi lazımgelen hususlar: Madde 3 Bu kanunun şümulüne girecek mahiyetteki bir müesseseyi işletmekte olanlar; tesis edenler, devir alanlar ve kapatanlarla...

Basın İş Kanunu Madde 2

İstisnalar: Madde 2 Birinci maddenin şümulü dahilinde bulunup da Devlet, vilayet ve belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin...

Kapat